top of page

30.1

למה? מה הקשר ? בתלמונד

21.2

למה? מה הקשר? במרחבים

28.3

למה? מה הקשר? בקרית מוצקין

6.2

JEWEL לנערות - אבו גוש

15.2

JEWEL לנערות - ג'לג'וליה

17.3

JEWEL לקהל הרחב - תל אביב

למה?מה הקשר? הופיע ב

תל אביב

מרכז סוזן דלל  

תיאטרון הבית

מחסן 2

מרכז קהלתי בבלי

מרכז קהלתי מגיד

בית דני

מרכז מנדל

ירושלים

מוזיאון ישראל

בית מזי"א

שבוע המחול הבינלאומי - מרכז מחול שלם

הרצליה:מוזיאון לאמנות עכשווית

ירוחם: במסגרת פסטיבל doc aviv

אופקים: פסטיבל דרום

משגב: אולפן למחול

מגידואולפן למחול

מנשה: אולפן למחול

געתון: אולפן למחול

עין שמר:סטודיו תנע

בני ציון: סטודיו פטיט

 

bottom of page